Pakalpojumi

 • Biznesa konsūltācijas
 • Tirgus izpēte
 • Uzņemumu dibināšana
 • Grāmatvedības pakalpojumi
 • Personāla atlase
 • Uzņēmuma audits
 • Interneta reklāmas
 • Mājas lapas izstrāde
 • Mārketings
 • Sociālo kontu apkalpošana
 • Ārvalstu tirgi.
 • Finansējums un finasējuma piesaiste.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .